Tedarik Lojistiği Nedir?

Tedarik Lojistiği Nedir?

Tedarik sektörü ile lojistik sektörü çoğunlukla birbirine karıştırılan konulardır. Tedarik zinciri hammaddelerin üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreyi ifade eden bir kavramdır. Lojistik sektöründe ise önemli olan tüketicidir.

Lojistik imalat dışında tedarik zinciri ile aynı planlamaya uygun şekilde hareket eder. Burada önemli olan ise tedarik edilen ürünlerin belli bir zaman diliminde ve eksiksiz bir şekilde tüketiciye ulaştırılmasıdır. Üretimin temel taşı olan maddelerin ve hammaddelerin temini, kaynak araştırmaları, dönüştürülmesi işlemleri tedarik zinciri görevleridir. Ürünlerin üretici firmalardan tedarik edilmesinin ardından stok kontrol, yükleme, depolama, muayene, saklama, taşıma, test etme gibi işlemler tedarik lojistiği süreçleridir.

Tedarik Lojistiği Faaliyetleri Nelerdir?

Tedarik lojistiği hammaddelerin üreticiden çıktıktan sonra tüketiciye gelene kadar geçen sürede hammaddenin alınması, yüklenmesi, ürünün muayenesi, stok kontrollerinin gerçekleştirilmesi, ulaştırma, depolama gibi bir planlama dahilinde gerçekleştirilen işlemlere verilen isimdir.

Tedarik lojistiği yapılan planlamalar dahilinde çalışmalarını sürdürür. Bu süreçte belirlenen noktalarda bulunan stok sorumlusu, depo sorumlusu ve diğer alanlardaki personellerin sürekli olarak birbirleri ile iletişim halinde olması oldukça önemli bir konudur. Bu şekilde planlamanın kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmış olur.

Tedarik lojistiğinde bu sürecin sorunsuz bir şekilde yürütülmesi adına planlamanın kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmesi son derece önemlidir. Malzeme akışı bu planın en önemli noktaları arasında yer alır. Malzeme akışında ürünün üreticiden teslim alınması sağlanır. Alınan ürün hammadde ise hammaddenin tamamlanmış bir ürüne dönüştürülmesi işlemi gerçekleştirilir. Ardından ürünün yüklemesi sağlanır.

Muayene işlemleri gerçekleştirilen ürünlerin depolara ve oradan da dağıtıcı firmalara ulaştırılması sağlanır. En sonda ise hazır ürünlerin üreticiye ulaştırılması sağlanmış olur. Ürünün tüketiciye ulaşması ile birlikte malzeme akışı da tamamlanır.

Tedarik Lojistiğinde Bilgi Akışı

Tedarik lojistiğinde bilgi akışı önemli konulardan biridir. Ürünlerin üreticilerden alınarak yüklenip ardından stok kontrollerinin sağlanıp dağıtım ve depolamaya kadar geçen sürede lojistik personellerinin sürekli olarak iletişim halinde olması son derece önemlidir. Bilgi akışının devamlılığının sağlanmasını ürünlerin eksiksiz bir şekilde ve zamanında tüketiciye teslim edilmesini sağlayacaktır.

Finansal akış da tedarik lojistiğinin önemli unsurlarından biridir. Finansal akış konusunda görevli personel satın alma konusundan sorumludur. Görevli kişi satın alma işlemi için gerekli olan fonun ayarlanmasını sağlar. Bunun yanında Üreticiden müşteriye kadar planlanan sürede para akışının gerçekleşmesini sağlar. Bu unsurların tamamı tedarik lojistiğinin ana unsurları arasında yer alır.

Tedarik lojistiğinde herhangi bir ürünün tedariğinden dağıtımına kadar yapılan planlamanın kusursuz bir şekilde ilerlemesi son derece önemli bir konudur. Burada malzeme akışı konusu oldukça önemli etkenlerden biridir. İlk önce malzeme seçiminin doğru bir şekilde yapılması gerekir. Ardından doğru zamanlama ile malzeme akışının planlanması işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekir. Temin edilen malzemelerin muayene işlemleri yapılarak stok kontrolünden sonra ürünün depolara sevkiyat işlemi gerçekleştirilmelidir. Sevkiyat sürecinde de iletişimin bit bütün içinde sağlanması son derece önemli bir konudur.

Tedarik Lojistiğinde Taşımacılık

tedarik-lojistiği-2Tedarik lojistiğinde taşımacılık konusunda firmamız çalışmalarını dikkatli bir şekilde sürdürür. Taşımacılıkta madde veya hammadde yükleme işlemleri gerçekleştirilir. Taşıma işlemini sağlayan araçlarımız ürün çeşitliliğine uygun bir yapıdadır. Bunun yanında denetim ve takip işlemlerinin de düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarız.

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte tedarik lojistiği de yeniliklere ayak uydurur. GPS gibi takip programları sayesinde ürünlerinin durumlarının kontrol edilmesi kolay bir şekilde sağlanabilir. Bunun yanında çeşitli veri tabanı kullanımları ile stok kontrollerinin en az hata ile tamamlanması da sağlanır. Teknolojik gelişmeler sayesinde lojistik departmanı sürekli iletişim halinde olabilir.