Sağlık Lojistiği Nedir?

Sağlık Lojistiği Nedir?

Bir ürünün üreticiden çıkarak tüketiciye ulaşana kadar geçen ambalajlama, saklanma, depolanma, taşınma ve tüketiciye teslim edilme aşamalarının tamamı lojistik olarak isimlendirilir.

Üreticiden başlayarak tüketicide sona eren süreç ürünlerin belli bir süre içerisinde teslim edilmesini ifade etmek için kullanılır.Lojistik, farklı pek çok sektörde ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğundan son derece önemlidir. Sağlık lojistiği, lojistiğin alt kolları arasında yer alır. Sağlık lojistiği lojistik faaliyetlerinin en önemlileri arasında yer alır. Hammadde, ilaç, tıbbi cihaz ve sağlık ile alakalı tüm ihtiyaçların üretimi ve ithalatı, bu ürünlerin depolanması, istenen noktaya güvenli bir şekilde taşınması ve teslim edilmesi süreçlerinin tamamıdır. Sağlık lojistiği, ilaç lojistiği ya da hastane lojistiği olarak da isimlendirilir. Sağlık Lojistiği tamamen Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü altında gerçekleştirilir. Doğrudan insan sağlığı ile alakalı olan bu süreçte küçük bir aksaklık yaşanması ya da hatalı işlem yapılmasının telafi edilmesi mümkün değildir.

Sağlık Lojistiğinin Genel Hatları Nelerdir?

Sağlık lojistiğinin planlı ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi son derece önemli bir konudur. Bu lojistik dalında çoğunlukla ilaçlar ve diğer tıbbi malzemeler ile cihazların taşıması gerçekleştirilir. Üreticilerin tedarik ettikleri ilaçlar, tıbbi malzemeler ve cihazlar kullanılmak adına yönlendirildiği konuma ulaştırılması ve kullanım ardından meydana gelen tıbbi atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde taşınması sağlık lojistiği görevleri arasında yer alır.

Sağlık lojistiğinde ilaçların birbirinden farklı muhafaza koşullarının olduğunun dikkate alınması ve bunun yanında tıbbi malzemeler ile cihazların zarar görmeye yatkın yapıda olduğunun göz önünde bulundurulması son derece önemli bir konudur. Bu nedenle sağlık lojistiği faaliyetlerinin planlanması aşamasında ilaçların bozulmaması, tıbbi cihazlar ile tıbbi malzemelerin kırılmaması ya da herhangi bir darbeye maruz kalmaması öncelikli amaç olmalıdır. Lojistik hizmetlerinin etkili bir şekilde sağlanması adına hızlı ve verimli işleyebilmesi son derece önemlidir. Bu durum sağlık sektöründe zaman kazandırma özelliğine de sahiptir.

Sağlık Lojistiği Önemi

Sağlık lojistiği sağlık sektörünün önemli yapı taşları arasında yer alır. Sağlık sektöründe kullanılan ürünlerin üretim aşamasından ilacın, tıbbi cihazların ve sektör içerisinde kullanılan ekipman ve malzemelerin kullanılacağı alana ulaştırılması ve çıkan atıkların korunaklı bir şekilde taşınıp uzaklaştırılması sağlık lojistiğinin sorumluluğunda olan bir durumdur. Sürecin geliştirilmesi aşamasında dikkat edilmesi gereken konular;

  • Doğru Malzeme
  • Zaman
  • Taşınan malzemenin hasar görmeye ve bozulmaya karşı korunması,
  • Doğru malzeme olarak ifade edilebilir.

saglık-lojistigi-2Bu aşamada lojistik yönetiminin doğru ve planlı bir şekilde gerçekleştirilmesi önemli bir konudur. Planların uygulanırken bilimsel temellere dayalı sağlam adımlar atılmasına özen gösterilmelidir. Süreç yönetimlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve hızlı bir şekilde hareket edilmesi son derece önemli bir konudur.

Lojistik departmanı ekipman ve malzemelerin tedarik edilmesi, bu ürünlerin depolanması ve ulaşımı açısından sağlık sektörüne destek sağlama özelliğine sahiptir. Bu şekilde etkin bir planlama ile tedarik süresinin azaltılması ile zamandan tasarruf edilir. Bu şekilde düşük maliyetlerde etkin bir hizmetin sağlanması mümkün olur.