Dağıtım Lojistiği Hakkında Her Şey

Dağıtım Lojistiği Hakkında Her Şey

Lojistik tanımına genel olarak bakıldığında ürün, hizmet veya insan gücünün ihtiyaç duyulduğu alanlarda ilgili kaynakların zamanında ve istenen konuma yönlendirilmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür.

Lojistik yönetiminde bahsedilen ürün ve hizmetlerin dağıtımı üreticiden firmadan veya direkt olarak kaynaktan alınarak tüketiciye ulaştırılacak şekilde gerçekleştirilir.İlgili mal ve hizmetlerin dağıtımı ile ilgili olarak tüm detaylar ile birlikte dağıtımın uygulanması ve bunun yanında ürünlerin tüketiciye teslim edilmesine kadar geçen süredeki tüm bilgiler lojistik yönetimi kapsamında yer alır.

Dağıtım lojistiği, perakende müşteriler ve üretici firmalar arasında tüm malzemeler ile hizmet akışının düzenlendiği lojistik bölümünün ismidir. Dağıtım lojistiği; nakliye, pazarlama, depolama gibi farklı birimleri kapsama özelliğine sahiptir. Bu birimlerin hizmetlerinin bütününe ise dağıtım lojistiği ismi verilir.

Dağıtım Lojistiğinin Temel Mantığı Nedir?

Dağıtım lojistiğinin temel mantığı ürün ile hizmetlerin transferleri arasında minimum maliyet oluşturarak ilgili tüm hizmetlerin en kısa sürede teslim edilmesine olanak sağlar. Dağıtım lojistiğinde minimum maliyet ile en kısa sürede lojistik hizmetleri gerçekleştirilir. Firmamız hizmetlerin uygun maliyetler ile kısa sürede tüketiciye ulaştırılması konusunda tüketici talepleri ile firma beklentilerini göz önünde bulundurur. Ürün ile hizmet transferlerinin sırasında ürünlerin temsil edileceği perakende satış firması veya direkt olarak tüketicilerinin beklentilerini karşılamaya özen gösteririz. Firmamız müşteri odaklı olarak lojistik hizmetlerini gerçekleştirir.

Tüketici memnuniyetlerinin sağlanması açısından düşük maliyetin yanında ürünlerin teslim edilmesi sorasında kalite ile zamanında teslimin göz önünde bulundurulması önemlidir. bu sebeple dağıtım lojistiğinde üreticiden tüketiciye olarak kurulan lojistik ağında tüm hizmetlerin önceden planlanması ve olası sorunların önceden tespit edilerek bunlar adına önlem alınması önemli bir konudur.

Dağıtım lojistiğinin genel anlamda 3 ana parça üzerinden incelenmesi gerekir. Bunlar;

  • Tedarikçi firmaların mal ya da hizmet almak adına oluşturmuş oldukları siparişlerin dağıtımının sağlanması ve bunların firma için temin edilmesidir.
  • Alınan mal veya hizmetlerin üzerinde yapılması gereken tüm kontroller yapılmalıdır. Bu aşamada mal ve hizmetler ile ilgili kontrollerin tamamlanmasından sonra ürünün depolanması için uygun birimlerin tercih edilmesine özen gösterilmesi gerekir. Gerçekleştirilen planlamalar ile alınan tüm malların ilgili depo birimlerine yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
  • Satışa hazır hale gelen malların dağıtıma çıkarılması ile ilgili hazırlıkların yapılması ve bunun yanında bu süreçte izlenmesi gereken lojistik ağının planlı olarak oluşturulması önemlidir.

dağıtım-lojistiği-2Bu adımlar genel bağlamda üretici veya perakendeci firmanın lojistik ağlarını kapsar. Bu açıdan firmanın tüm hammadde satın alma ve son ürünlerinin tüketiciye yönlendirilmesi konusu dikkate alınmalıdır. İzlenmesi gereken lojistik ağların bu çerçevede hazırlanmasının yanında firmanın ilgili ağ içerisinde yaşayabilecekleri sorunların da göz önünde bulundurulması gerekir.

Dağıtım kanalındaki önemli rol sahipleri arasında yer alan toptancı ile perakendeci firmalar özellikle ürün tanıtımı bakımından son derece önemlidir. Bu firmaların tüketiciye satmak için almış olduğu ürün ve hizmetler üretilen ürünlerin piyasada ne kadar bulunacağını ve ne kadar satılacağını belirleyen bir konudur. Bu sebeple toptancı ve perakendeci olan firmalar üretici firma için hem tedarikçi hem tüketici olarak görülür. Lojistik alanında ürünlerin tedariği veya teslim edilmesi konularında yaşanan sorunlar toptancı ve perakendeci firmalara yansır. Bu durum ürünlerin tüketiciye ulaşmasında çeşitli sorunların meydana gelmesine sebebiyet verir. Ürünlerin transfer işlemleri, depolanması, üretimi için temin edilmesi gereken hammaddelerin lojistik ağının kontrol edilmesi ve ağ içerisinde meydana gelebilecek sorunların gözden geçirilmesi gerekir. Bu sayede yaşanabilecek sorunlar nedeniyle dağıtım lojistiğinde oluşabilecek aksamaların önüne geçilir. Firmamız bu konuların tamamına dikkat ederek çalışmalarını sürdürür.