Destekleyici Lojistik Faaliyetleri

Destekleyici Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Lojistik işlemlerinde taşımacılığın sorunsuz şekilde gerçekleşmesi adına birtakım güvenlik önlemlerinin alınması ve işlemlerinin tümünün prosedürlere göre gerçekleştirilmesi önemlidir.

Lojistik işlemlerinde taşıma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi adına klasik işlemler yeterli olsa da alınan hizmetlerin kalitesinin artırılması ve daha üst seviyelerde hizmet alınması adına destekleyici lojistik faaliyetleri bulunur.Özellikle son zamanlarda lojistik sektörünün teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelişmesi ihracatçı ve ithalatçı firmaların yararlanabilecekleri ek hizmetleri de beraberinde getirmesine neden olmuştur. Günümüz lojistik faaliyetlerinde temel amaç, alınan hizmetlerin mümkün olan en kısa sürelerde, en düşük kayıplar ve zarar oranları ile tamamlanmasıdır. Bu bakımdan lojistik firmaları da ithalatçı ve ihracatçı firmalara en düşük maliyetleri sunarak kısa sürelerde ve güvenli bir şekilde taşımacılık yöntemleri üretmelidir.
İthalat ve ihracatın gerekli olduğu bütün sektörlerde lojistik işlemlerden elde edilen avantaj durumları firmaları rekabet içerisinde oldukları diğer firmalara karşı bir adım öne çıkarır. Lojistik işlemlerinin çok daha kısa sürelerde ve daha düşük kayıplar ile tamamlanması, firmaların maliyetlerinin de azalmasını sağlar. Bunun yanında müşteri memnuniyeti de bu şekilde artırılır. Liva Nakliyat bu açıdan en iyi hizmetleri sunmak adına çalışmalarını sürdürür.


Destekleyici Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

Değişen tüketici beklentilerinin en iyi şekilde karşılanması adına lojistik hizmetleri her zaman çeşitli gelişmeler yaşar. Taşımların sorunsuz, düşük maliyetli ve güvenli şekilde bir noktadan farklı bir noktaya transfer olması aşamasında ithalatçı ve ihracatçı firmaların beklentilerinin karşılanması açısından sunulan destekleyici lojistik faaliyetler ile üst düzey lojistik hizmet alınması mümkün olur.


Depo ve Antrepo Hizmetleri

Destekleyici lojistik faaliyetleri içerisinde en önemli dallar arasında yer alır. Yük ve eşyaların her türlü transfer işlemlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülmesine olanak tanır. Firmaların depolarda yer alan malların üretimi için gerekli hammaddelerin bölgelere transfer edilmesi, bunun yanında üretilen tüm malların ilgili Pazar bölgelerine transferi gibi tüm hizmetler ve depo hizmetleri şeklinde ifade edilebilir.
Gümrük bölgelerinde yer alan yüklerin saklama koşullarının sağlanması ile beraber bu ürünlere dair bütün kalite kontrol ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürünlerin piyasa bedellerinin belirlenmesi ve bunun yanında gümrük sınırları içerisinde yer alan tüm diğer kontrollerin ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemleri antrepo hizmetleri olarak isimlendirilir. Depo ve antrepo hizmetleri ithalatçı ve ihracatçı firmaların depolama veya gümrük transferleri esnasında tüm ihtiyaçlarının karşılanması konusunda etkilidir.


Detaylı Taşımacılık Hizmetleri

Taşımacılık, lojistik sektörünün an hizmet alanı olsa da destekleyici lojistik faaliyetleri kapsamında değerlendirilen taşımacılık hizmetleri yüklerin bir bölgeden diğer bölgeye standart bir şekilde taşınmasının yanında firmaların bu süreçte ihtiyaçları olan tüm detayları da barındırır.
Taşımacılık esnasında transferi sağlanan yüklerin belirli bir alandan teslim alınması, transfer esnasında gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ve yüklerin zamanında teslim edilmesi için verilen bütün hizmetler, taşımacılık hizmetleri kapsamında değerlendirilir.


Elleçleme Hizmetleri

Elleçleme, taşınan bütün malların ve eşyaların dış görünüşlerinde bir değişiklik yapılmadan taşıma kaplarının güçlendirilmesi ve tamir edilmesi, yükün havalandırılması, yükün daha güvenilir alanlarda muhafaza edilmesi anlamına gelir.
Elleçleme işlemleri depolanan yüklerin katma değerlerinde artışa sebep olmasa da depolama süresi içerisinde yükün görebileceği çeşitli zararların önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir konudur.


Stok Yönetimi Hizmetleri

Depolama yanında stok yönetimi taşınan tüm yüklere hangi bölgelerde ve ne kadar ihtiyaç duyulduğuna ve envanter bilgilerinin yakından takip edilmesine olanak sağlar. Stok yönetimi sayesinde işletmelerin farklı ürünlerine olan arz ve talep süreçlerinin takip edilmesi çok daha kolay olur.