Dağıtım Lojistiği

Dağıtım Lojistiği

Dağıtım; ürünlerin belirtilen zaman ve miktar gibi koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere sevk ve teslim edilebilmesi için gerçekleştirilen işlemler bütünüdür.

Lojistik ise bir ürünün ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan nakliye, depolama, gümrükleme, ambalajlama gibi süreçlerini ifade eder. Bu iki kelimenin birlikte kullanılmasıyla ortaya Dağıtım Lojistiği kavramı çıkmıştır.

Bu yazımızda sizler için dağıtım lojistiği nedir ve dağıtım lojistiği araçları nelerdir sorularına cevap vereceğiz.

Dağıtım Lojistiği Nedir?

dağıtım-lojistiğiDağıtım lojistiği, sorumlu olan lojistik bölümü ile ilgili perakende alıcılar arasındaki malzeme akışının dağılımına denir. Birbiriyle bağlantılı birçok sistemi kapsamaktadır. Bu sistemler: depolama, nakliye, pazarlama ve diğerleri şeklindedir.

Dağıtım lojistiğinin temel işlevi, uygun nakliye ve verimli kargo taşımacılığından oluşan avantajlı bir dağıtım olmasıdır. Bu talebin uygulanması tüketici talebi ve memnuniyeti için doğru bir şekilde organize edilmediği sürece verimsizdir. Bu nedenle dağıtım lojistiği, malların tüketim noktasına (tüketici dahil) kadar olan hareketini en az maliyetle planlama ve kontrol etmelidir.

Dağıtım lojistiğinin belirli aşamaları vardır:

İlk olarak, tedarikçiler arasında mal alımı için siparişlerin dağılımından oluşmaktadır.
İkincisi, malların planlanması ve kontrolünden ayrıca varış yerine vardıklarında doğrudan depolama alanlarına teslim edilmeleridir.
Son olarak, dağıtım lojistiği, üretim sahaları arasında mal stoklarının dağıtılmasını ve satış sürecinde malzeme akışını izlemekten ibarettir.

İkinci aşamanın hareketi, lojistik kanalları ile oluşmaktadır. Üretici ile başlayan ve alıcı ile biten bu süreçte sayısız katılımcı kastedilmektedir. Buradaki dağıtım kanalı katılımcıları toptancılar ve perakendecilerdir. Hepsi ürün tanıtımında aktif bir rol oynamaktadır. Aracı olarak hareket ederler ve hem ilk bağlantı hem de son bağlantı için faydalıdırlar.

Dağıtım lojistiği, alıcının istediği ürün veya hizmeti tam olarak karşılayabilmek için belirli şartlar oluşturur. Bu sektörde, malzeme planının yeni değerlerinin oluşmadığı, bir yandan tüketicilerin doğrudan üretici diğer taraftan mal alıcı olduğu gibi benzersiz hizmetler sunulur.

Dağıtım Lojistiği Araçları Nelerdir?

dağıtım-lojistiği-liva-nakliyatDağıtım lojistiği, çeşitli aracı kurumların varlığını kabul etmektedir. Bu araçları tek tek açıklayacak olursak:

  • Bayiler, kendi adlarına kendi malları ile çeşitli işlemleri gerçekleştiren toptancılardır.
  • Distribütörler, hem toptan hem de perakende olabilen aracılardır ve imalatçı adına işlemlerini yürütürler. Aynı zamanda kendi masraflarını karşılarlar.
  • Aracı kurumlar, adından da anlaşılacağı üzere sadece aracı bir rol üstlenirler. Dağıtılan ürün ve hizmetlerin sahibi değildir ve bunları elden çıkarma hakkına sahip değildirler. Komisyoncu olarak da adlandırılır.
  • Temsilciler, başka bir kişiyi temsil eder ve bir nevi yardımcılarıdır.
  • Son olarak üreticiler ise, toptan satış aracısı seçimi yapar. Aracılık ilgisini, sunulan ürünün bilgisini, üçüncü tarafın güvenilirliğini ve daha fazlasını içeren bir çok parametreyi dikkate alır.

Dağıtım lojistiği araçlarını bu şekilde açıklayabiliriz.

Lojistik Hizmeti

Fuar Lojistiği Nedir?