Çapraz Sevkiyat

Çapraz Sevkiyat

Günümüzde ticaret hayatında ürünler devamlı olarak farklı yerlere transfer edilmektedir. Günlük hayatta karşılaştığımız taşıma araçlarında yer alan ürünler bazen nihai kullanıcılara, bazen depolara, bazen de bir sonraki üretim aşamasına transfer edilmektedir. Bu durumda da Liva nakliyat olarak lojistik hizmetinin aksamaması ve daha akıcı şekilde ilerlemesi için gerek yeni hizmetler gerekse çözüm yöntemleri bulunmaktadır. Çapraz sevkiyat ise bu yönlerden birisidir. Çapraz sevkiyat, tedarikçi firmaların ürünlerinin depo içerisine ya da stoğa alınmadan kısa bir süre içerisinde sevk edileceği yere gönderilmesini kapsar.

Günümüz şartlarında artan müşteri talebi ve e- ticaret faaliyetleriyle beraber üretim planlamalarının depolama hizmeti olmadığından işin gerçekleşmesi bir hayli zor olmaktadır. Bu yüzden de genellikle her üretici firmanın ya kendisine ait ya da paydaşlarına ait depolama merkezi yer almaktadır. Bu depolarda da ya üretim için gerekli olan hammaddeler ya da üretim sonrası ortaya çıkan ürünler korunup, saklanır. Üretim aşamasından sonra satışa hazır olan ürünler kategorilere ayrıldıktan sonra uygun saklama koşullarına alınır ve müşterilere sevk edilmek üzere odalarda bekletilir. Bu ürünlerin her biri piyasadan gelen talepler üzerine üreticilerin kullandığı depolardan çıkartılır ve gitmesi gereken yerlere sevkiyatı yapılır. Bu transfer işleminin de iki yolu vardır.

· Biri direk müşteriye transfer,

· Bir diğeri ise perakendeci firmalara transfer yöntemidir.

Çapraz sevkiyat, genel olarak tüm bu süreç için ortaya çıkan depolama işlemlerinin daha az seviyeye indirilmesine yönelik geliştirilen bir yöntem olarak tercih edilir. Çünkü nihai ürünlerin paketlendikten sonra depoya sevk edilmesi, depo bölgesinde kategorilere ayrılması, uygun koşullarda saklanması ve sevk noktalarına gönderilmek için hazır hale getirilip araç içerisine yüklenmesi gibi süreçler gerek teslim sürecinin daha uzun hale gelmesine, gerekse depolama maliyetinin artmasına neden olmaktadır. Çapraz sevkiyat tam da böyle bir durumda devreye girip üretici firmaların bu belirtilen adımlardan en iyi şekilde kurtulmalarına ve hızlıca süreci sonlandırmalarına yardım eder.

Çapraz Sevkiyat Konusunda Bilinmesi Gereken Önemli Bilgiler

Çapraz sevkiyat, piyasaya mal tedariki yapan firmaların ürünlerini daha stok içerisine almadan ya da depolama alanına göndermeden direkt olarak müşterilere sevk edilmesini ifade eden bir lojistik terim olarak geçer. Bu doğrultuda müşteri ihtiyacına göre üretilen ürünler yine bu şekilde kategori haline getirilir ve sonrasında müşterilere sevkiyatı yapılır. Çapraz sevkiyat genelde kurumsal firmaları aşağıda yer alan maliyet kalemlerinden büyük ölçüde kurtarır.

· Müşterilerden gelen tüm taleplerin toparlanıp plan haline getirilmesi

· Üretici firmaların hammadde ve hazırlanmış malzeme depolama gereksinimi

· Envanter, stok ve depolama yönetimi

· Ürünlerin dağıtım sürecinin planlanması ve yönetimi

Lojistik Hizmetinde Çapraz Sevkiyat Uygulama Yöntemleri

Çapraz sevkiyat, ve bu konuya bağlı tüm işlem firmaları sadece belirli başlı maliyet işlemlerinden kurtarmaktan çok daha fazlasını yapar. Çapraz sevkiyat aynı zamanda tedarikçi firmaların depolama işlemini çok daha organize ve hızlı bir şekilde sürdürebilmelerine imkan tanır. Lojistik hizmetinde Liva nakliyat olarak çapraz sevkiyat uygulamasını 3 ana başlık altında incelemek mümkündür.

· Tedarikçilerin gideceği noktayı belirlediği daha önceden tahsis edilmiş tedarikçi koordinasyonu

· Sonrasında tahsisi yapılan bir çapraz sevkiyat operatörü

· Öncesinde tahsisi yapılmış bir çapraz sevkiyat operatörü

Çapraz sevkiyat yönteminin avantajlarından faydalanmak isteyen birçok firma alanında uzman ve deneyimli bir ekibin tecrübelerinden yararlanarak operasyon işlemini en iyi şekilde yönetebilirler. Alanında profesyonel bir ekip ile çalışarak doğru bir planlama içerisine girebilir, karışık operasyon işlerini en iyi şekilde organize ederek yönetmeniz mümkündür. Profesyonel yönden dikkat edilmesi gereken çapraz sevkiyat yönetimi, yeteri kadar iş gücüne, tecrübeye ve ekipmana gereksinim duyulan bir süreçtir. Gerek tedarikçilerin gerekse müşterilerin birimler arası iletişimin güçlü olması sürecin başarısı için kritik bir role sahiptir. Bu nedenle bu konuda firnmaizdan rahatlıkla hizmet alabilirsiniz.