Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir?

Tedarik zinciri yönetimi, genel olarak ürün ve hizmet akışının en detaylı şekilde incelenmesini ifade eder.

SCM ham maddelerin nihai ürüne dönüşmesini sağlayan tüm süreci kapsar. Pazarda bir rekabet avantajı elde etmek ve müşteri değerini artırabilmek için firmaların tedarik süreçlerinin aktif bir şekilde düzenlenmesi tamamen SCM sürecinin oluşması ile ilgilidir. SCM' nin en önemli unsurları ise; strateji geliştirmek, üretim, dağıtım, ham madde temin etmek ve ürün geri dönüşümü sağlamaktır. Özellikle tedarik zinciri yöneticilerinin en önemli sorumluluklarının arasında maliyet oranını kontrol etmek ve tedarik kıtlığından kaçınma durumu en öncelikli konular vardır.

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) Nasıl Çalışır?

Tedarik zinciri yönetimi, tedarikçi kitlesinin mümkün olabildiğince hem verimli hem de ekonomik düzeyde tedarik zinciri geliştirme ve uygulama konusunu üstlenir. Tedarik zinciri, üretim, ürün geliştirme ve bu girişimlerin her birini yönlendirme için gerekli olan bilgiye kadar her bir şeyi içerisine alır.

Daha çok, SCM herhangi bir ürünün üretim, sevkiyat ve dağıtın merkezi gibi konularını kontrol etmeye ya da birbiri ile bağlantı kurmaya çalışır. Tedarik zinciri yöneten firmalar, fazla maliyetlerin azalmasını sağlayabilir ve ürünleri tüketiciye çok daha hızlı bir şekilde ulaşmasına katkıda bulunabilir. Tedarik zinciri çok uzun yıllardan beri var olsa da, birçok şirket operasyonlarına katma değer olarak bu duruma ancak bilgi ve teknolojinin gelişmesi sonucunda dikkat etmiştir.

SCM'nin 5 Parçası Nedir?

SCM’de genellikle tedarik zinciri yöneticileri, beş ayrı bölümden meydana gelen tedarik zincirinin her bir yönünün hareketini koordine etmeye yarar.

· Plan ve strateji

· Kaynak

· İmalat

· Lojistik ve teslimat

· İade sistemi

Tedarik zinciri yöneticileri, kıtlık sorununu en az seviyeye indirmeye ve maliyetleri düşük tutmaya özen gösterir. Burada iş yalnızca lojistik ve satın alma konusuyla ilgili değildir. Liva nakliyat firmasına göre, tedarik zinciri yöneticileri verimlilik düzeyini en üst seviyelere çıkartmak ve kuruluşun tedarik zinciri maliyetini en az seviyeye indirmek için genel tedarik zincirini ve lojistik operasyonu hem denetler hem de yönetir. Bu konuda iyi bir tedarik zinciri yönetimi, firmaları pahalı geri iadelerden uzak tutmayı sağlar.

Tedarik Zinciri Yönetimi Faydaları Nelerdir?

İyi bir tedarik zinciri yönetimi şirketler için çok daha yüksek kâr oranı, daha iyi bir marka imkanı ve daha fazla rekabet avantajı sağlayan birçok fayda sunar. Tedarik zinciri yönetimi şirketler için aşağıdaki gibi faydaları sağlar;

· Müşterilerin isteklerini doğru şekilde tahmin etme ve karşılayabilme

· Daha iyi bir tedarik zinciri görünümü ile risk yönetimi ve öngörü yeteneği elde etme

· Süreç verimsizlik durumunu en az seviyeye indirme ve daha az ürün atığı gerçekleştirme

· Süreç kalitesi için iyileştirmelerde bulunma

· Gerek toplumsal yönden gerekse çevresel yönden artış gösteren sürdürebilirlik durumu

· Daha düşük yük taşıma imkanı sağlama

· Nakit akış konusunda yükselişe geçme

· Daha verimli ve elverişli lojistik imkânı

Siz de firmanızdaki tedarik yönet sürecini iyileştirmeyi amaçlıyorsanız o zaman liva nakliyat firmasının sunduğu çözümlere göz atabilirsiniz. Şirket ihtiyacınız için en uygun olan programı tercih ederek dijital dönüşüm sürecine katkıda bulunabilirsiniz.

Tedarik Zinciri Yönetimi Neden Önemlidir?

Tedarik zinciri yönetimi, pek çok farklı iş hedefine ulaşmaya yardımcı olduğu için önemli yere sahiptir. Genel olarak üretim sürecini kontrol etme, ürün kalitesinin iyileşmesini sağlar. Daha güçlü bir tüketici markası kurmaya yardım ederken iade ve şikayet riskinin aza inmesini sağlar. Tüm bunların yanı sıra, sevkiyat prosedürü üzerinde bulunan kontroller, maliyetli kıtlıktan ya da stok fazlası olan dönemden kaçınarak müşteri hizmetlerinin iyileşmesine katkıda bulunabilir. Genellikle tedarik zinciri yönetimi, firmalara kâr marjlarını iyileştirme konusunda birçok fırsat tanır. Bu yüzden büyük ve uluslararası operasyonu bulunan firmalar için önemli yere sahiptir.

Tedarik Zinciri Yönetiminin 5 Öğesi Nelerdir?

Tedarik zinciri yönetimi 5 temel unsurdan oluşur. Plan yapma, ham madde tedarik etme, üretim, teslimat ve iade öğesidir. Planlama unsuru, tedarik zinciri konusunda genel anlamda bir strateji geliştirmeye katkıda bulunurken, diğer unsurlar ise bu planın yürümesi için temel gereksinim konusunda uzmanlaşmış olur. Firmaların, verimli bir tedarik zincirine sahip olması ve pahalı çözümlerden kaçınması için beş unsurun her birinde uzmanlık geliştirmesi gerekir. Bu yüzden firmamız dan hizmet talep edebilirsiniz.